Мистецтво Г.Нарбута як репрезентант України у світі ( до 135-річчня від дня народження)


 Федір Ернст, друг Георгія Нарбута, написав ще у далекому 1926 році слова про те, що «значення Г.Нарбута ще далеко не оцінено сучасниками», але слова ці і сьогодні актуальні.  «Лише люди, що ближче стоять до мистецького життя, чи до книжної справи — мають ближчу уяву про постать Нарбутову. Ширші кола — лише чули його ім’я. Масам — воно просто невідомо». 

Його творчість — це яскрава сторінка в українському мистецтві, тому пропонуємо ознайомитись з основними віхами життя та творчості знаменитого Майстра.

Коментарі