Культура мобільного зв’язку

Бурхливий розвиток інформаційно-комунікативного обладнання в світі стає нам ближчим і більш зрозумілим з точки зору доступності користування тими чи іншими електронними засобами, серед яких чільне місце посідає можливість користування засобами і функціями мобільного зв’язку. Ми вже настільки звикли до переваг такого виду спілкування, що часто не помічаємо, як в процесі мобільного спілкування не зважаємо на оточуючу нас дійсність. Ми поважаємо власне право на спілкування, нехтуючи іншими правами та обов’язками. Тому темою бесіди для учнів школи мистецтв була – «Культура мобільного зв’язку». Мета заходу – ознайомити учнів з правилами телефонної етики. Дітям було цікаво дізналися, що правила телефонного етикету є невід’ємною частиною «Правил хорошого тону». Книги на дану тематику допомогли їм краще засвоїти ці правила. 

Коментарі