Толерантність - потреба сьогодення

«Толерантність - це мистецтво жити з іншими людьми та з іншими ідеями», - вважав колишній Генеральний секретар ООН Кофі Аннан. Толерантністю називають терпимість до людей іншої національності, іншої раси, інших переконань та вірувань тощо. Людям, що живуть у сучасному світі, де інтереси країн і цілих континентів тісно переплетені, слід вчитися поважати одне одного. Для заохочення цього 16 листопада 1995 р. ЮНЕСКО прийняло Декларацію принципів толерантності. У пам’ять про цю дату щороку 16 листопада відзначається День толерантності.


Коментарі